kijkmee2      facebook      logohv

Kerkenwerk in Coronatijd

13-01-2021

Vanwege de van overheidswege ingestelde lock-down en de dringende adviezen vanuit de PKN vinden er momenteel geen fysieke samenkomsten plaats. Kerkdiensten, zondagschool, kringen, catechese, Jeugdwerk, etc. vinden tot nadere aankondiging voor zover mogelijk alleen digitaal plaats.

video conference 5484678 1280

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2020 (klik hier voor de disclaimer)