Vertrouwenspersoon

Elke organisatie loopt het risico dat er zich situaties en gebeurtenissen voordoen die je niet wenst. Dat geldt ook voor onze gemeente.
Een veilige gemeente is iets wat we allemaal willen.
De classis Utrecht van de Protestantse kerk heeft vertrouwenspersonen aangesteld waar wij als gemeente gebruik van kunnen maken.
Mensen die te maken krijgen met geweld, misbruik of onveilige machtssituaties kunnen contact zoeken met één van de vertrouwenspersonen.

U kunt deze bereiken via:
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/

human 3729591 1280

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2024 (klik hier voor de disclaimer)