Kerkdiensten en reserveren

Beste gemeenteleden,

‘Geef elkaar de ruimte’, dat is de kern van de invulling vanuit de PKN van de verruiming van de corona maatregelen vanuit de overheid per 24 september. Dat betekent: we geven elkaar de ruimte om elkaar weer te ontmoeten zonder de inachtneming van de 1,5 meter regel. Maar dat betekent ook dat we ruimt bieden aan de mensen die nog voorzichtig zijn, bijvoorbeeld vanuit hun eigen gezondheidssituatie.

De kerkenraad is blij met de verruiming en besloot daar op de volgende wijze invulling aan te geven:

Kerkdiensten

  • In middenschip en zijbeuken zijn alle zitplaatsen weer vrij. Wilt u in de bank enige afstand bewaren dan mag dat. Geef dat elkaar dan ook aan. Tickets reserveren voor deze plaatsen is niet meer nodig. Kerk binnenkomen en verlaten graag via de ingang onder de toren.
  • wilt u graag afstand bewaren dan kunt u plaatsnemen in de transepten waar voor elke bank een bank leeg blijft. Zichtbaar aan het bordje ‘niet plaatsnemen’. Reserveren van tickets is nodig om u zekerheid te geven dat er zo een plek voor u is als u daar wilt plaatsnemen. De kerk binnenkomen en verlaten kunt u, met inachtneming van de 1,5 meter afstand, via de zij ingangen. Na de dienst worden deze plaatsen gereinigd.
  • Kerkenraadsleden mogen als ze dat willen weer als vanouds naar de consistorie komen om het gebed voor en na de dienst bij te wonen. Voor hen zijn de altijd daarvoor gebruikte banken in de kerk weer beschikbaar.
  • Collecteren doen we nog niet. Geven kan via de GIVT App, via storten op de bekende bankrekeningen en via de collecteblokken bij de uitgang.
  • In plaats van een handdruk geven de ouderlingen van dienst de predikant een kleine buiging met de linkerhand op de borst bij betreden en verlaten van de preekstoel.
  • Na de dienst wordt de kerk geventileerd.
  • De diensten blijven ‘online’ direct of later te volgen via de website (via deze link)

Gemeentewerk

  • ‘Het Trefpunt’ is als vanouds weer beschikbaar. Voor feestelijke bijeenkomsten gelden de maatregelen die ook voor de horeca gelden.
  • Het is aan de kringleiders, in overleg met de kringleden, om te beslissen of ze in huiselijke kring of in ‘Het Trefpunt’ bij elkaar komen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw wijkouderling.

Bij klachten: volg de dienst online en laat u testen.

Reserveren van uw ticket

Via onderstaande links kunt u een zitplaats reserveren in de transepten, waar de 1,5 meter regel van kracht blijft. U hoeft voor kinderen tot en met 12 jaar geen ticket te boeken. Kunt u niet zelf, of met hulp van anderen, digitaal een zitplaats reserveren dan mag u bellen met de scriba Joop Branger.

Wilt u uw ticker annuleren of teruggeven? klik dan hier voor de instructie

Reserveer hieronder uw ticket voor de transcepten

Oktober

 

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2020 (klik hier voor de disclaimer)