kijkmee2      facebook      logohv

Kerkdiensten (update 26-02-2021)

Beste gemeenteleden,

Donderdag 25 februari heeft de PKN aangegeven dat verruiming in het beleid t.a.v. kerkdiensten mogelijk is en per gemeente ingevuld mag worden binnen de bestaande veiligheidsmaatregelen. 

Meer info te zien op: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/

De kerkenraad heeft 26 februari besloten (tijdens een ingelaste vergadering) om met ingang van zondag 28 febr. ruimte te bieden voor max. 30 bezoekers tijdens de kerkdiensten

We zijn verheugd dat er een kleine verruiming is waardoor we weer kunnen samenkomen.

De zondagsschool gaat nog niet door op 28 februari omdat we eerst willen overleggen met de leiding.

Het zingen zal op dezelfde manier gaan door de bestaande cantorij van 3 personen op 5 m. afstand van de kerkgangers en op 3 meter van elkaar.

Bij het binnenkomen/uitgaan en alle bewegingen dient u een mondkapje te dragen. (behalve kinderen tot 13 jaar)

Reserveren van uw ticket

Omdat we slechts 30 mensen in de kerk kunnen ontvangen, naast kinderen en medewerkers, moeten we regelmatig mensen die graag naar de kerk zouden willen komen teleurstellen omdat alle tickets al gereserveerd zijn. Daarom het dringende verzoek om in principe voor niet meer dan 1 dienst per zondag een ticket te reserveren. De andere dient kunt u dan ‘online’ volgen. Geef als het even kan gezinnen met kinderen en ouderen die ’s avonds liever niet de deur uit gaan de ruimte in de ochtenddiensten.

Uitzondering:

Heeft u al een ticket gereserveerd voor de avonddienst op zondag, maar ziet u na zaterdagavond 20.00 uur dat er nog tickets beschikbaar zijn, dan mag u een tweede ticket voor de ochtenddienst reserveren. Heeft u de ochtenddienst in de kerk meegemaakt en ziet u na zondagmiddag 13.00 uur dat er voor de avonddienst nog tickets beschikbaar zijn dan mag u ook voor de avonddienst een ticket reserveren. Heeft u moeite met reserveren of het ‘online’ volgen van de diensten? Laat het weten, dan helpen we u op weg. Heeft u geen computer dan kunt u bij de diaconie kerktelefoon aanvragen.  

Inschrijven

Via onderstaande links kunt u een zitplaats reserveren. U hoeft voor kinderen tot en met 12 jaar geen ticket te boeken.

We zien graag dat iedereen van de mogelijkheden die er nu zijn gebruik maakt en naast het kijken of luisteren naar de ‘oneline’ diensten ook weer voor zover mogelijk de diensten in de kerk gaat bijwonen. Kunt u niet zelf, of met hulp van anderen, digitaal een zitplaats reserveren dan mag u bellen met de scriba Joop Branger. Hij zal uw reserveringsverzoek dan verwerken samen met webmaster Joost de Visser. Zijn de tickets op? neem dan even contact op met Joost de visser; hij zal dan kijken of de verdeling zo is dat er extra mensen bij kunnen.

!Wilt u uw ticker annuleren of teruggeven? klik dan hier voor de instructie

Reserveer hieronder uw ticket en lees het plan goed door.

De Kerkenraad heeft, volgens het PKN protocol het gebruiksplan als volgt aangepast:

 • We gaan ervan uit dat u zelf de verantwoordelijkheid neemt qua gezondheid. Dus als u zich ziek voelt, verkoudheidsverschijnselen vertoont en/of koorts heeft is het niet toegestaan om de kerk te betreden. (als dit bij een gezinslid het geval is dient u ook thuis te blijven).
 • Neemt u s.v.p. zoveel mogelijk uw eigen psalm- en liedboeken mee. Zo nodig kunt u op de gebruikelijke wijze boekjes pakken en na afloop van de dienst in de bekende kratten doen.
 • Bij het binnenkomen/uitgaan en alle bewegingen dient u een mondkapje te dragen. (behalve kinderen tot 13 jaar)
 • Voor het betreden van het kerkgebouw dient u uw handen te ontsmetten met het daar geplaatste ontsmettingsmiddel; uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar. Kom niet op het laatste moment en voorkom zo een lange wachtrij voor de kerk.
 • We hebben de kerk zo ingedeeld dat u veilig naar de beschikbare plaatsen kunt gaan
 • 1,5 meter afstand te houden. We hebben hier rekening mee gehouden met de te reserveren plaatsen. Het linkerpad is afgesloten zodat we meer zitplaatsen kunnen maken.
 • De PKN schrijft voor dat de koster bij binnenkomst naar uw gezondheid vraagt. Hij zal u welkom heten, u zo nodig vertellen dat u alléén op de geel gemarkeerde plekken plaats mag nemen en u informeren over het dienstdoende kerkenraadslid, die u zal begeleiden naar de beschikbare plekken en eventuele verdere vragen zal beantwoorden.
 • We maken bij binnenkomst alleen gebruik van de hoofdingang onder de toren en we maken bij binnenkomst van de kerkzaal alleen gebruik van het rechterpad. Hier wordt u opgevangen door genoemd kerkenraadslid. U bent verplicht zijn aanwijzingen op te volgen.
 • De consistorie en de daarbij gelegen kerkingangen (buiten en binnen) zijn alleen voor de predikant, de ouderling van dienst, de diaken van dienst en de organist. De diaken van dienst sluit deze deur af bij aanvang dienst. De consistorie is alleen toegankelijk voor de predikant, de koster, de diaken van dienst en de ouderling van dienst. Bij aanvang dienst gaat de ouderling van dienst voor de predikant uit (rechtuit vanuit de consistorie de kerk in) en neemt plaats op de plek waar de afkondigingen gedaan worden. De predikant neemt plaats in de voorste ouderlingenbank. De diaken van dienst zoekt een passende plek naar bevinden. Na de afkondigingen neemt de ouderling van dienst plaats in de voorste diakenenbank. Na het introïtuslied loopt hij naar de predikant die dan voor de kansel is gaan staan en geeft een hoofdknik (i.p.v. handdruk). Aan einde van de dienst komt de dominee van de kansel, krijgt een hoofdknik van de toegelopen ouderling van dienst en volgt hem naar de consistorie.
 • Het gebruik van het toilet dient te worden vermeden. In uitzonderingsgevallen is het toilet in de ruimte onder de toren beschikbaar voor de mensen in de rechterzijbeuk en in het dwarsschip (rechter en linker transept). Ook in het toilet is een ontsmettingsmiddel beschikbaar.
 • Bij het verlaten van de kerk kunt u eventueel gebruikte liedboeken op de gebruikelijke wijze terugleggen in de daarvoor bestemde kratten. Ze worden ontsmet voor het volgende gebruik.
 • Geef uw gaven bij voorkeur met de GIVT app, tijdens of na de dienst, of door uw bijdrage later te storten op het bankrekeningnummer van de kerkrentmeesters:NL04RABO0373734387 of van de diaconie NL70RABO0140899928. U kunt daar een bestemming bij vermelden. Is dit voor u niet mogelijk of erg lastig dan kunt u bij het verlaten van de kerk uw gaven in de collectezakken of offerblokken bij de uitgang doen. 
 • Na afloop van de dienst worden plekken als kerkbanken, deurklinken, toilet etc. waar nodig ontsmet voor de volgende dienst. Dit alles volgens een intern reinigingsplan wat is opgesteld door de kosters. Ook de collectezakken worden op een veilige manier geleegd en gedesinfecteerd voor zover nodig en door de diaken van dienst en teruggeplaatst.
 • Houdt bij het verlaten van de kerk ook de 1,5 meter afstand en laat de rij het dichtst bij de uitgang het eerst gaan, dan de op één na dichtste, enzovoort. Direct na het verlaten van de kerk dient u uw handen weer te ontsmetten met het ontsmettingsmiddel dat bij de uitgangen klaarstaat. Dit geldt ook voor de organist, de koster, de predikant en de ouderling van dienst.
Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2020 (klik hier voor de disclaimer)