kijkmee2      facebook      logohv

Kerkdiensten en reserveren

Beste gemeenteleden,

Vanaf 1 juli mogen we weer met meer dan 30 mensen samenkomen in aangepaste diensten. Met een maximum van 100 personen, mits het kerkgebouw dat veilig mogelijk maakt. Vanaf 16 juli is ook de samenzang in de gemeente weer toegestaan voor alle kerkgangers. (DIt besluit is genomen naar aanleiding van de PKN richtlijnen en de rekentool waarbij het duidelijk is dat we door ons gebouw en onder andere de natuurlijke ventilatie met ongeveer 100 mensen veilig kunnen zingen. U leest hier meer over op de website van de PKN https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/)

Ons kerkgebouw is op dit moment zo ingericht dat het aan ongeveer maximaal 80 personen een veilige plaats kan bieden. U zult begrijpen dat we als kerkenraad blij zijn met vanuit de overheid en de PKN aangegeven verruiming van de aangepaste diensten. Aangepast, omdat we ons houden aan de vanuit de overheid opgelegde veiligheidsmaatregelen. U blijft uiteraard van harte uitgenodigd om altijd de dienst thuis via KerkTV en/of kerkradio te volgen.

Inschrijven

Via onderstaande links kunt u een zitplaats reserveren. U hoeft voor kinderen tot en met 12 jaar geen ticket te boeken.

We zien graag dat iedereen van de mogelijkheden die er nu zijn gebruik maakt en naast het kijken of luisteren naar de ‘oneline’ diensten ook weer voor zover mogelijk de diensten in de kerk gaat bijwonen. Kunt u niet zelf, of met hulp van anderen, digitaal een zitplaats reserveren dan mag u bellen met de scriba Joop Branger. Hij zal uw reserveringsverzoek dan verwerken samen met webmaster Joost de Visser. Zijn de tickets op? neem dan even contact op met Joost de visser; hij zal dan kijken of de verdeling zo is dat er extra mensen bij kunnen.

!Wilt u uw ticker annuleren of teruggeven? klik dan hier voor de instructie

Reserveer hieronder uw ticket en lees het plan goed door.

September

Oktober

De Kerkenraad heeft, volgens het PKN protocol het gebruiksplan als volgt aangepast:

 • We gaan ervan uit dat u zelf de verantwoordelijkheid neemt qua gezondheid. Dus als u zich ziek voelt, verkoudheidsverschijnselen vertoont en/of koorts heeft is het niet toegestaan om de kerk te betreden. (als dit bij een gezinslid het geval is dient u ook thuis te blijven).
 • Neemt u s.v.p. zoveel mogelijk uw eigen psalm- en liedboeken mee. Zo nodig kunt u op de gebruikelijke wijze boekjes pakken en na afloop van de dienst in de bekende kratten doen.
 • Voor het betreden van het kerkgebouw dient u uw handen te ontsmetten met het daar geplaatste ontsmettingsmiddel; uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar. Kom niet op het laatste moment en voorkom zo een lange wachtrij voor de kerk.
 • We hebben de kerk zo ingedeeld dat u veilig naar de beschikbare plaatsen kunt gaan. Zie hiervoor ook de plattegrond hieronder. (klik hier of op de plattegrond om deze te vergroten)

plattegrond kerk 06092020

 

 • Iedereen dient ook in de kerk 1,5 meter afstand te houden. We hebben hier rekening mee gehouden met de te reserveren plaatsen. Het linkerpad is afgesloten zodat we meer zitplaatsen kunnen maken. Wanneer het aantal 1 of 2 tallen hoger is dan het aantal 3 tallen zullen we extra stoelen bijplaatsen om aan de 80 zitplaatsen te komen.
 • De PKN schrijft voor dat de koster bij binnenkomst naar uw gezondheid vraagt. Hij zal u welkom heten, u zo nodig vertellen dat u alléén op de geel gemarkeerde plekken plaats mag nemen en u informeren over het dienstdoende kerkenraadslid, die u zal begeleiden naar de beschikbare plekken en eventuele verdere vragen zal beantwoorden.
 • We maken bij binnenkomst alleen gebruik van de hoofdingang onder de toren en we maken bij binnenkomst van de kerkzaal alleen gebruik van het rechterpad. Hier wordt u opgevangen door genoemd kerkenraadslid. U bent verplicht zijn aanwijzingen op te volgen.
 • De consistorie en de daarbij gelegen kerkingangen (buiten en binnen) zijn alleen voor de predikant, de ouderling van dienst, de diaken van dienst en de organist. De diaken van dienst sluit deze deur af bij aanvang dienst. De consistorie is alleen toegankelijk voor de predikant, de koster, de diaken van dienst en de ouderling van dienst. Bij aanvang dienst gaat de ouderling van dienst voor de predikant uit (rechtuit vanuit de consistorie de kerk in) en neemt plaats op de plek waar de afkondigingen gedaan worden. De predikant neemt plaats in de voorste ouderlingenbank. De diaken van dienst zoekt een passende plek naar bevinden. Na de afkondigingen neemt de ouderling van dienst plaats in de voorste diakenenbank. Na het introïtuslied loopt hij naar de predikant die dan voor de kansel is gaan staan en geeft een hoofdknik (i.p.v. handdruk). Aan einde van de dienst komt de dominee van de kansel, krijgt een hoofdknik van de toegelopen ouderling van dienst en volgt hem naar de consistorie.
 • Het gebruik van het toilet dient te worden vermeden. In uitzonderingsgevallen is het toilet in de ruimte onder de toren beschikbaar voor de mensen in de rechterzijbeuk en in het dwarsschip (rechter en linker transept). Ook in het toilet is een ontsmettingsmiddel beschikbaar.
 • Bij het verlaten van de kerk kunt u eventueel gebruikte liedboeken op de gebruikelijke wijze terugleggen in de daarvoor bestemde kratten. Ze worden ontsmet voor het volgende gebruik.
 • Geef uw gaven bij voorkeur met de GIVT app, tijdens of na de dienst, of door uw bijdrage later te storten op het bankrekeningnummer van de kerkrentmeesters:NL04RABO0373734387 of van de diaconie NL70RABO0140899928. U kunt daar een bestemming bij vermelden. Is dit voor u niet mogelijk of erg lastig dan kunt u bij het verlaten van de kerk uw gaven in de collectezakken of offerblokken bij de uitgang doen. 
 • Na afloop van de dienst worden plekken als kerkbanken, deurklinken, toilet etc. waar nodig ontsmet voor de volgende dienst. Dit alles volgens een intern reinigingsplan wat is opgesteld door de kosters. Ook de collectezakken worden op een veilige manier geleegd en gedesinfecteerd voor zover nodig en door de diaken van dienst en teruggeplaatst.
 • Houdt bij het verlaten van de kerk ook de 1,5 meter afstand en laat de rij het dichtst bij de uitgang het eerst gaan, dan de op één na dichtste, enzovoort. Direct na het verlaten van de kerk dient u uw handen weer te ontsmetten met het ontsmettingsmiddel dat bij de uitgangen klaarstaat. Dit geldt ook voor de organist, de koster, de predikant en de ouderling van dienst.
Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2020 (klik hier voor de disclaimer)