Groeiplan

Verslag eerste avond Groeiplan met HGJB 26 september 2023

Op 26 september heeft de eerste avond in het teken van het groeiplan plaatsgevonden. Er was een mooie grote opkomst met veel betrokken gemeenteleden. Het doel van deze avond was om de hele gemeente te betrekken bij het groeiplan. Deze avond zijn de gemeenteleden geïnformeerd over het groeiplan, maar vooral is deze avond input opgehaald bij de gemeenteleden voor het verdere proces. Wat speelt er in onze gemeente en wat vinden wij als gemeente vooral belangrijk. We hebben gezamenlijk nagedacht over de rol van ouders in het opgroeien en de rol van de gemeente, hoe staan wij hier tegenover?

Na de uitgangspunten van het groeiplan en het traject dat we aangaan met de HGJB, zijn we in groepjes uit elkaar gegaan. De groepjes waren opgedeeld in leeftijden om zo per leeftijdscategorie samen na te denken wat wij denken dat er nodig is. Wat willen we als gemeente de kinderen en jongeren in deze leeftijdscategorie meegeven? Dit hebben alle groepjes gedaan aan de hand van de volgende drie vragen:

  • Wat is jullie gezamenlijke droom voor de kinderen, tieners en jongeren?
  • Wat kunnen jullie bijdragen aan het jeugdwerk om deze droom te verwezenlijken?
  • Welke inzichten, suggesties en ideeën hebben jullie voor het jeugdwerk?

Wat uit de gesprekken vooral naar voren kwam, was het verlangen van groepsvorming onder de jongeren, zodat ze elkaar hebben. Het verlangen om kinderen en jongeren te verbinden met God. Een plek voor kinderen en jongeren creëren in de eredienst en het gemis van een 16+ groep.

Als rol van ouders was er veel eenduidigheid terug te vinden. Het belang van het zelf voorleven van het geloof kwam in elk gesprek terug. Als ouder uit de bijbel te lezen, naar de kerk te gaan en te bidden is iets wat veel naar voren kwam. Ook het stimuleren van contact onderling bij de jongeren werd als belangrijk gezien.

Als rode draad was het een avond met verlangen naar verbinding onderling tussen de jongeren, tussen de jongeren en de gemeente, maar vooral de verbinding met God. Het was een waardevolle avond waar de jeugdraad in samenwerking met de HGJB verder aan de slag gaat. Wij, de jeugdraad, zijn vorige week bij elkaar gekomen om terug te blikken op de eerste avond en gezamenlijk na te denken over een visie. De volgende avond gaan we deze voordragen aan de jeugdleiders en samen verder bouwen. Komt u/ kom jij 29 november ook om samen verder te bouwen aan het groeiplan?

groeiplan 29112023

 

 


Wat is een Groeiplan?
Een Groeiplan is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn die rekening houdt met de geloofsontwikkeling van kinderen. We gaan aan de slag met: Doen we de goede dingen? Wat gaat goed en wat kan beter? Wie doet wat en wanneer? En hoe bouwt een ieder daarop voort? Hoe werken we op een goede manier als ouders en gemeente samen? Om gemeenten te helpen bij deze zoektocht, heeft de HGJB het Groeiplantraject ontwikkeld.

Waarom een Groeiplan?
Ouders vormen de belangrijkste schakel in de overdracht van het geloof. Op de tweede plaats dragen we als gemeente zorg voor de inwijding in alle aspecten van het gemeente-zijn. De kinderen van de gemeente mogen ontdekken wat een eredienst is, wat geloven inhoudt, en hoe je meedoet in gemeente.
Met het groeiplan willen we een jeugdbeleid opstellen waarbij de verschillende onderdelen en activiteiten met elkaar samenhangen. Als ouders, jeugdwerkers en gemeenteleden willen we ons geloof in God graag doorgeven aan onze kinderen en jongeren in de kerk!

Voor wie?
De startavond van dinsdag 26 september is voor alle gemeenteleden. Het traject bestaat uit meerdere bijeenkomsten. Meer informatie over het traject ontvangt u op de eerste avond.

We hebben uw betrokkenheid echt nodig en zien uit naar uw en jouw komst!

groeiplan

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2024 (klik hier voor de disclaimer)