Groeiplan

Wat is een Groeiplan?
Een Groeiplan is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn die rekening houdt met de geloofsontwikkeling van kinderen. We gaan aan de slag met: Doen we de goede dingen? Wat gaat goed en wat kan beter? Wie doet wat en wanneer? En hoe bouwt een ieder daarop voort? Hoe werken we op een goede manier als ouders en gemeente samen? Om gemeenten te helpen bij deze zoektocht, heeft de HGJB het Groeiplantraject ontwikkeld.

Waarom een Groeiplan?
Ouders vormen de belangrijkste schakel in de overdracht van het geloof. Op de tweede plaats dragen we als gemeente zorg voor de inwijding in alle aspecten van het gemeente-zijn. De kinderen van de gemeente mogen ontdekken wat een eredienst is, wat geloven inhoudt, en hoe je meedoet in gemeente.
Met het groeiplan willen we een jeugdbeleid opstellen waarbij de verschillende onderdelen en activiteiten met elkaar samenhangen. Als ouders, jeugdwerkers en gemeenteleden willen we ons geloof in God graag doorgeven aan onze kinderen en jongeren in de kerk!

Voor wie?
De startavond van dinsdag 26 september is voor alle gemeenteleden. Het traject bestaat uit meerdere bijeenkomsten. Meer informatie over het traject ontvangt u op de eerste avond.

We hebben uw betrokkenheid echt nodig en zien uit naar uw en jouw komst!

groeiplan

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2022 (klik hier voor de disclaimer)