Stille week 2024

Bijeenkomsten in de ‘stille week’ voor Pasen

In de ‘stille week voor Pasen’  willen we stilstaan bij het lijden en sterven van Christus, tot ons behoud, met waardevolle bijeenkomsten in de kerk op dinsdag, woensdag en donderdagavond en een afsluitende kerkdienst met avondmaalsviering op vrijdagavond.

Ook dit jaar nodigen we u van harte uit om dit mee te beleven. Het weekthema is ‘Stilte die je roept’ . De avonden sluiten op elkaar aan en vormen één geheel. maar kunnen ook afzonderlijk bijgewoond worden.

Dinsdag gaat het vooral om stilte en verootmoediging rondom de verhalen uit de Bijbel over het lijden en sterven van Christus. Alles omlijst met mooie stemmige muziek en liederen, met zorg uitgekozen door Couzijn en onder zijn leiding uitgevoerd.

Woensdag staat de verwondering centraal, over wat Christus voor ons overhad. Tot de dood aan toe. En over wat dat voor ons betekent. Deze avond begint, in tegenstelling tot alle andere avonden niet om half acht maar om acht uur. Deze avond is er een uitvoering van de Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘Exelsior’ o.l.v. Wim de Penning. De bij dit thema horende liederen zullen afgewisseld worden met het lezen van bijpassende Bijbelgedeelten. Net als op dinsdag zijn er liturgieën aanwezig zodat u alles mee kunt lezen en enkele lieden ook zelf mee kunt zingen.

 Donderdag, tijdens de Vesper, staat dienstbaarheid centraal. Jezus kwam om te dienen en roept ook ons daartoe op.

Op ‘goede vrijdag’ sluiten we af met een avondmaalsviering tijdens de kerkdienst.

crosses 671379 1280

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2024 (klik hier voor de disclaimer)