kijkmee2      facebook      logohv

Actie Laat het Klinken

barometer

Op woensdag 6 juli is het plan wat door de kerkrentmeesters is opgesteld, voor beamers, uitbreiding KerkTV en de nieuwe geluidsinstallatie, goedgekeurd door de kerkenraad. We zijn als kerkrentmeesters blij dat we een grote stap gaan maken in beeld- en geluidskwaliteit voor zowel de mensen in de kerkzaal als de mensen thuis.

Samen met een aantal gemeenteleden gaan we aan het einde van de zomer beginnen met het aanleggen van de bekabeling (meer dan een kilometer aan nieuwe kabels). Als deze klus gedaan is gaan we beginnen met het plaatsen van de apparatuur. We hopen in kwartaal 4 de installatie werkend te hebben.

Zoals u op de gemeenteavond heeft kunnen zien willen we als kerkrentmeesters een deel van dit bedrag binnenhalen door het starten van een geldinzamelingsactie.

Deze actie heet: “Laat het klinken”

We hopen met deze actie het totaalbedrag van ongeveer 7000 euro op te halen. De actie gaat in vanaf dit moment en u we willen bij deze aan u / jouw vragen of je mee wilt “bouwen” aan de nieuwe geluid- en beeldinstallatie.

Zodat u / jij u ook goed geluid heeft/hebt, liedteksten kan zien op de beamers en de kinderen kunt zien als er een filmpje is van de zondagsschool / zendeling.

Uw / jouw gift kan overgemaakt worden op het algemene bankrekeningnummer NL04RABO0373734387 onder vermelding van Laat het klinken.

U kunt ook via iDeal uw gift overmaken, scan de onderstaande QR code met uw camera app van uw telefoon.

laathetklinken

We hopen een beroep op u / jou te mogen doen!

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2020 (klik hier voor de disclaimer)