luistermee3 kijkmee2      facebook      logohv

Reserveren/kerkdiensten vanaf 1 juli

Beste gemeenteleden,

Vanaf 1 juli mogen we weer met meer dan 30 mensen samenkomen in aangepaste diensten. Met een maximum van 100 personen, mits het kerkgebouw dat veilig mogelijk maakt. Ons kerkgebouw kan maximaal aan ongeveer 75 personen veilig plaats bieden. Voorlopig willen we uitgaan van ca. 60 personen en kijken hoe het loopt. U zult begrijpen dat we als kerkenraad blij zijn met vanuit de overheid en de PKN aangegeven verruiming van de aangepaste diensten. Aangepast, omdat we ons houden aan de vanuit de overheid opgelegde veiligheidsmaatregelen. U blijft uiteraard van harte uitgenodigd om altijd de dienst thuis via KerkTV en/of kerkradio te volgen.

De Kerkenraad heeft, volgens het PKN protocol (zie hier), het gebruiksplan als volgt aangepast:

 • We gaan ervan uit dat u zelf de verantwoordelijkheid neemt qua gezondheid. Dus als u zich ziek voelt, verkoudheidsverschijnselen vertoont en/of koorts heeft is het niet toegestaan om de kerk te betreden. (als dit bij een gezinslid het geval is dient u ook thuis te blijven).
 • Neemt u s.v.p. zoveel mogelijk uw eigen psalm- en liedboeken mee. Zo nodig kunt u op de gebruikelijke wijze boekjes pakken en na afloop van de dienst in de bekende kratten doen.
 • Voor het betreden van het kerkgebouw dient u uw handen te ontsmetten met het daar geplaatste ontsmettingsmiddel; uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar. Kom niet op het laatste moment en voorkom zo een lange wachtrij voor de kerk.
 • We hebben de kerk zo ingedeeld dat u veilig naar de beschikbare plaatsen kunt gaan. Zie hiervoor ook de plattegrond hieronder.

Plattegrond kerkzaal

 • Iedereen dient ook in de kerk 1,5 meter afstand te houden. We hebben hier rekening mee gehouden met de te reserveren plaatsen.
 • De PKN schrijft voor dat de koster bij binnenkomst naar uw gezondheid vraagt. Hij zal u welkom heten, u zo nodig vertellen dat u alléén op de geel gemarkeerde plekken plaats mag nemen en u informeren over het dienstdoende kerkenraadslid, die u zal begeleiden naar de beschikbare plekken en eventuele verdere vragen zal beantwoorden.
 • We maken bij binnenkomst alleen gebruik van de hoofdingang onder de toren
 •  en we maken bij binnenkomst van de kerkzaal alleen gebruik van het rechterpad. Hier wordt u opgevangen door genoemd kerkenraadslid. U bent verplicht zijn aanwijzingen op te volgen.
 • Gezinnen mogen bij elkaar zitten. Voor gezinnen met 3 personen is er plek in de rechter zijbeuk (gezien vanaf de hoofdingang). Voor grotere gezinnen is er plek in de twee notabelenbanken in het dwarsschip (rechter en linker transept) en door zover mogelijk in te schuiven in de gekoppelde banken in middenschip en linkerzijbeuk. Om die reden is het linkerpad afgesloten.
 • De consistorie en de daarbij gelegen kerkingangen (buiten en binnen) zijn alleen voor de predikant, de ouderling van dienst, de diaken van dienst en de organist. De diaken van dienst sluit deze deur af bij aanvang dienst. De consistorie is alleen toegankelijk voor de predikant, de koster, de diaken van dienst en de ouderling van dienst. Bij aanvang dienst gaat de ouderling van dienst voor de predikant uit (rechtuit vanuit de consistorie de kerk in) en neemt plaats op de plek waar de afkondigingen gedaan worden. De predikant neemt plaats in de voorste ouderlingenbank. De diaken van dienst zoekt een passende plek naar bevinden. Na de afkondigingen neemt de ouderling van dienst plaats in de voorste diakenenbank. Na het introïtuslied loopt hij naar de predikant die dan voor de kansel is gaan staan en geeft een hoofdknik (i.p.v. handdruk). Aan einde van de dienst komt de dominee van de kansel, krijgt een hoofdknik van de toegelopen ouderling van dienst en volgt hem naar de consistorie.
 • Het gebruik van het toilet dient te worden vermeden. In uitzonderingsgevallen is het toilet in de ruimte onder de toren beschikbaar voor de mensen in de rechterzijbeuk en in het dwarsschip (rechter en linker transept). Ook in het toilet is een ontsmettingsmiddel beschikbaar.
 • Zingen is niet zonder risico’s. Daarom zingen alléén de mensen in het dwarsschip (rechter en linker transept) op de plekken waar een bordje is geplaatst ‘zingen toegestaan’. Dat betreft in de linker transept 2 plekken voor max. 2 personen en in de rechter transept 2 plekken voor max. 2 personen. Zit u op één van deze plekken, zing dan niet extra hard. De overige mensen in de kerk mogen mee neuriën. De deuren van de kerk zijn tijdens de dienst open om voor zoveel mogelijk frisse lucht toe te laten. Dit alles om voor de gemeenteleden thuis niet alleen orgelmuziek maar ook zang hoorbaar te maken. Daarom zou het fijn zijn dat met name de goede zangers onder ons van deze mogelijkheid gebruik willen maken. Maximaal mogen er 5 mensen zingen.
 • Bij het verlaten van de kerk kunt u eventueel gebruikte liedboeken op de gebruikelijke wijze terugleggen in de daarvoor bestemde kratten. Ze worden ontsmet voor het volgende gebruik.
 • Geef uw gaven bij voorkeur met de GIVT app, tijdens of na de dienst, of door uw bijdrage later te storten op het bankrekeningnummer van de kerkrentmeesters:NL04RABO0373734387 of van de diaconie NL70RABO0140899928. U kunt daar een bestemming bij vermelden. Is dit voor u niet mogelijk of erg lastig dan kunt u bij het verlaten van de kerk uw gaven in de collectezakken of offerblokken bij de uitgang doen. 
 • Na afloop van de dienst worden plekken als kerkbanken, deurklinken, toilet etc. waar nodig ontsmet voor de volgende dienst. Dit alles volgens een intern reinigingsplan wat is opgesteld door de kosters. Ook de collectezakken worden op een veilige manier geleegd en gedesinfecteerd voor zover nodig en door de diaken van dienst en teruggeplaatst.
 • Bij het verlaten van de kerk gebruiken de mensen in het middenschip en in de linker en rechter zijbeuk de hoofdingang. In het dwarsschip: de mensen in het rechtertransept de rechter zijuitgang. De mensen in het linker transept de linker zijuitgang. Houdt ook dan de 1,5 meter afstand en laat de rij het dichtst bij de uitgang het eerst gaan, dan de op één na dichtste, enzovoort. Direct na het verlaten van de kerk dient u uw handen weer te ontsmetten met het ontsmettingsmiddel dat bij de uitgangen klaarstaat. Dit geldt ook voor de organist, de koster, de predikant en de ouderling van dienst.

Bij doopdiensten is aan ds. Heikoop en aan ds. De Boo toestemming verleend om op de gebruikelijke wijze de doop te bedienen. Desinfecteren handen voor bediening is daarbij belangrijk.

In de maand juli wordt het gebruiksplan geëvalueerd en zo nodig aangepast. De actuele versie vindt u op de website.

Om van tevoren te weten wie er komt hebben we een systeem opgezet waarbij u een zitplaats kunt reserveren. Het klinkt wat zakelijk maar het is een eis van de regering om met een reserveringssysteem te werken.

Inschrijven

Via onderstaande links kunt u een zitplaats reserveren. We zien graag dat iedereen van de mogelijkheden die er nu zijn gebruik maakt en naast het kijken of luisteren naar de ‘oneline’ diensten ook weer voor zover mogelijk de diensten in de kerk gaat bijwonen.

Kunt u niet zelf, of met hulp van anderen, digitaal een zitplaats reserveren dan mag u bellen met de scriba Joop Branger. Hij zal uw reserveringsverzoek dan verwerken samen met webmaster Joost de Visser.

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2020 (klik hier voor de disclaimer)