luistermee3       facebook      logohv

Een nieuw jaar, een frisse blik... > weblog Ina

Onze jongste kleinzoon zit in de ‘waarom-fase’. Soms vermoeiend, maar vooral boeiend! Want opeens ga je zelf nadenken over dingen, waarover je eigenlijk al lang niet meer nadacht.
‘Kom maar, dan mag je Noortje aaien.’
‘Waarom?’
‘Omdat poezen dat lekker vinden.’
‘Waarom?’
Een simpel voorbeeld. Waarom wil een poes geaaid worden? Tja.. daar denk ik nooit over na, tot vandaag, dus.

Ook verfrissend kunnen gesprekken met jongeren zijn. Dingen in de kerk die nu eenmaal zijn zoals ze altijd waren, zijn voor veel jongeren helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ze komen met hun ‘waarom’ en ‘waarom niet’. Dan ga je zelf ook opnieuw nadenken: waarom doen we dat eigenlijk zo en waarom niet anders? En wat zou er op tegen zijn om het wel eens anders te gaan doen? De verleiding is groot om te denken, dat het toch altijd goed is geweest, dus waarom zou je dingen dan veranderen?
Waarom? Misschien beter om eens te denken: waarom niet? Waarom zou er niet naar die jongeren geluisterd kunnen worden, overlegd worden om er samen eens naar te kijken wat anders kan en wat toch beter niet. Waarom zouden we denken, dat wij ouderen, de wijsheid in pacht hebben? Dat alles moet blijven zoals het is?

En net zo verfrissend kan een gesprek met een oudere zijn, zo ervaar ik regelmatig.
Tijdens bezoekjes die ik hier en daar afleg, bij kerkgaande zowel niet kerkgaande senioren, komen er soms ook allerlei waarom-vragen op tafel. Vragen over de gang van zaken in onze kerk, maar soms ook allerlei grote vragen, vragen waarmee miljoenen mensen zitten.
Waarom grijpt God niet in, in deze wereld vol oorlog en ellende? Waarom is er zoveel verdeeldheid in alle kerken? Waarom gelooft de een wel en de ander niet?
Ik moet de meeste antwoorden schuldig blijven. Er is heel veel wat we niet begrijpen, we moeten zeker maar niet proberen om God te begrijpen.
Maar we mogen Hem vertrouwen, als een kind aan de hand van de Vader gaan.

Toch, een aantal van die ‘waarom vragen’, zijn misschien niet zo verkeerd, denk ik. Ze houden ons alert, laten ons nadenken, over kleine en grote dingen.
Laten we open staan voor elkaar, voor jongeren en ouderen en samen zoeken naar de wil van God en niet naar onze eigen wil, al is dat soms nog zo verleidelijk.
Laten we al onze vragen biddend bij God brengen.
Waarom? Omdat het daar de beste plek is voor al onze waaroms!
Ik wens u/jullie allemaal een zegenrijk Nieuwjaar!
Een jaar met onderlinge liefde, begrip en verdraagzaamheid.

samen

 

 

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2017 (klik hier voor de disclaimer)