Beroepingswerk

Beroepingswerk

25-02-2023

De kerkenraad is dankbaar dat mede op basis van de voordracht vanuit de gemeente de beroepingscommissie verkozen en geïnstalleerd kon worden. Uit haar midden koos de beroepingscommissie Henk Mackloet als voorzitter en Gemma van Rooijen – van Leeuwen als secretaris. Op 1 februari heeft de beroepingscommissie de samenvatting van de uitkomsten van de gemeenteavond over het gewenste predikantprofiel van 16 november 2022 zorgvuldig omgezet in een profielschets voor de te beroepen predikant Download de profielschets hier. Deze is door de kerkenraad op 14 februari geaccordeerd en met de erbij behorende documenten aangeleverd bij het mobiliteitscentrum van de PKN. Daarnaast heeft het college van kerkrentmeesters, in overleg met de kerkenraad, een zogenaamde solvabiliteitsverklaring aangevraagd bij het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) binnen de PKN. Nodig om formeel toestemming te verkrijgen om een predikant te beroepen. Verder heeft de kerkenraad - in overleg met de beroepingscommissie – een advieslijst aangevraagd bij het mobiliteitsbureau PKN met namen van predikanten/proponenten die voor een beroep in aanmerking zouden kunnen komen. 

Indienen namen 

U wordt als gemeente in de gelegenheid gesteld namen in te dienen bij de beroepingscommissie waarvan u denkt dat deze geschikt zijn voor de vacature van predikant. U kunt uw voordracht schriftelijk en ondertekend in de daarvoor bestemde doos in de hal onder de toren deponeren of digitaal versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt dit doen tot uiterlijk zondag 12 maart

Voorbede

We vragen u om voorbede voor de beroepingscommissie en Gods zegen op het beroepingswerk.

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2024 (klik hier voor de disclaimer)