luistermee3       facebook      logohv

Belijdeniscatechese 2017-2018

Als je belijdenis doet, geef je antwoord op drie vragen: Geloof je in God, de Vader, Zoon en Heilige Geest? Wil je Hem in je dagelijkse leven dienen?
Wil je jezelf als actief lid van de gemeente opstellen?

Bij de belijdeniscatechisatie denken we na over die vragen. Belijdenis doen is een soort van kleur bekennen. Je kunt tegenover de Heere God niet neutraal blijven. Hij wil een relatie met ons en werkt in ons hart. Belijdenis is antwoord geven op de God, Die ons bij Zich roept. Daarom is het afleggen van belijdenis een vreugdevolle gebeurtenis, waar veel mensen de rest van hun leven met blijdschap op terugkijken.
Een hartelijke uitnodiging dus voor een ieder die nog geen belijdenis heeft gedaan, om dit te overwegen.
Wie belangstelling heeft, kan dat aan mij laten weten, in onderling overleg kunnen we dan afspraken maken om bijeen te komen.

Op belijdeniscatechisatie gebruiken we het boekje „Houvast‟,
uitgegeven door de HGJB.

F. Heikoop

cross

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2017 (klik hier voor de disclaimer)