luistermee3       facebook      logohv

Calvijn

Image

De plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond ‘Calvijn’ organiseert elk seizoen drie avonden waarvoor een spreker wordt uitgenodigd. De onderwerpen gaan over geloof, kerk en actualiteit, waarbij Gods Woord centraal staat.

De avonden worden gehouden in het Trefpunt. De spreker verzorgt een inleiding over een thema. Tijdens de pauze is er gelegenheid om (schriftelijke) vragen te stellen, die in het tweede deel van de avond beantwoord worden.
De avonden beginnen om 20.00 uur (einde rond 22.00 uur).

In Op de Hoogte worden datum, thema en spreker aangekondigd.
Alle gemeenteleden van harte uitgenodigd!

Contactpersoon: J.W. Hueting, Walmolen 35, tel. 0348-448315.

 

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2017 (klik hier voor de disclaimer)